V tom Petrovci je - pre heligónku - trojradovú


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.