Hej, hej, heluja (Narodil sa nám Kristus Pán) - pre akordeón


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.