Na nebi sa tri hviezdičky hrajú - pre heligónku


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.