Aňi tak v koščeľe organy ňegrajo - video


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.