V tej našej záhradke pekný vtáčik skáče - pre husle


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.