Ťichí vetrík

Veľké Zálužie, Ponitrie

1.
Ťichí vetrík po doliňe povivá,
[:tichí vetrík po doliňe povívá,
uš sa cérka ot mamički odbírá.:]

2.
Ešče sa já své mamički spítať mám,
[:ešťe sa já své mamički pítať mám,
či ja s vami, mamka moja, bívať mám.:]

3.
Ňi céruška, cérka moja, ňi se mnú,
[:ňi céruška, cérka moja, ňi se mnú,
koho si si vivolila, ten s ťebú.:]