Smereko

1.
Na kraju sela chatyna, zahľadla vikno smereka,
v tyj chatyňi je ďivčina, ta do neji tak daľeko.
[:Oj, smereko, rozkaži meňi smereko,
čom ty tak rosteš daľeko, čarivna moja smereko.:]

2.
Či v chatyčku do poťičku, bačity tebe ja mušu,
ty zabrala meňi serce, polonila moju dušu.
[:Oj, smereko, rozkaži meňi smereko,
čom ty tak rosteš daľeko, čarivna moja smereko.:]

3.
Vše Karpaty osiň kryla, poloňinu vsju manila,
ľiš ďivčinu svoju ľubu, my s toboju nezustriľi.
[:Oj, smereko, rozkaži meňi smereko,
čom ty tak rosteš daľeko, čarivna moja smereko.:]