V Beňadiku za zvonicu

1.
V Beňadiku za zvonicu, ej, zabili psa do hnojnici,
ej, zabili psa do hnojnici.

2.
A to preto všetkú vinu, ej, že im zožral škvarelinu,
ej, že im zožral škvarelinu.

3.
Večô manka brucho mala,
[:ej, ako diovke duchien dala.:]

4.
Večiu otec čapicu mau,
[:ej, ako diovke truhlicu dau.:]