Mesiáš prišiel na svet pravdivý

1.
Mesiáš prišiel na svet pravdivý
a prorok vzácny s veľkými divmi,
i tiež s inými zázrakmi,
robil víno z vody tak i,
[:v Káne Galilejskej na svadbe nebeskej.:]

2.
Veselie veľké v Káne spravili,
pána Ježiša naň povolali.
I tiež učeníkov jeho
pozvali, pána svého,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

3.
Jedla, pokrmu, všetkého mali,
čokoľvek im len hrdlá stačili.
Iných vecí im zbývalo, len vína sa nedostalo,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

4.
Panna Mária, keď to zbadala
a nedostatku vína zvedela,
prosila hneď syna svojho,
by učinil z vody víno,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

5.
Pán Ježiš ráčil ozdobiť hody,
kázal nanosiť do džbánov vody,
hody, hody, vzácne hody,
učinil pán víno z vody,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

6.
Panna Mária, keď to videla,
pohárik vína naliať si dala,
víno, víno, víno, víno,
nikdys tak dobré nebolo,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

7.
Tomáš pil z hrnca Todarového,
Jakub z pohára Matúšového,
víno, víno, víno, víno,
nikdys tak dobré nebolo,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

8.
Jonáš staručký chytil fľaštičku,
pri tom si spieval túto pesniču,
hody, hody, vzácne hody,
učinil pán víno z vody,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

9.
Peter apoštol stojí pri bráne,
volá na Jána, poď ku mne Jáne,
pozri Jáne, to sú hody,
učinil pán víno z vody,
[:v káne Galilejskej, na svadbe nebeskej.:]

10.
Krstná rodina milého syna,
Bože ráč naliať dobrého vína
a po tejto včasnej smrti,
ráč plný pohár naliati,
[:v kráľovstve nebeskom a speve anjelskom.:]