Boleráz, boleráz

1.
[:Boleráz, boleráz, zelený boleráz.:]
[:Prenocuj, šuhajko, prenocuj, šuhajko,
prenocuj ty u nás.:]

2.
[:Ja by prenocoval, sivá holubička.:]
[:Kebys ma vzbudila, kebys ma vzbudila,
až vyjde zornička.:]

3.
[:Zornička vychodí, milá ma nebudí.:]
[:A to všetko preto, a to všetko preto,
že ma rada vidí.:]