Na konci Bošáci

Trenčiansko

1.
Na konci Bošáci, na konci Bošáci
voďenka sa točí, voďenka sa točí okolo mňa.

2.
Gdo ňemá frajérki, gdo ňemá frajérki,
ňech tam do ňej skočí, ňech tam do ňej skočí namjésto mňa.

alebo:
2.
Gdo nemá dievčinu, gdo nemá dievčinu,
nech tam do nej skočí, nech tam do nej skočí namjésto mna.

3.
Nebojte sa, chlapci, nebojte sa, chlapci,
tej vodenky mútnej, tej vodenky mútnej na Bošáci.

4.
Veď sa ona strací, veď sa ona strací,
keď sa z vojny vrácim, keď sa z vojny vrácim do Bošáci.