Preleť sokol, preleť

1.
[:Preleť sokol, preleť, keď si vták,:]
[:pozdrav mi ho, pozdrav, jak sa má,
či aj on má žiale ako ja.:]

2.
Keby som ťa bola neznala,
šťastlivá by bola vydaná.
[:Ale ja šťastlivá nebudem,
dokiaľ na tom svete žiť budem.:]