Z jednej strany hora

Podpoľanie

1.
Z jednej strany hora a z druhej je voda,
[:prechodí sa švárnô dievča z kráľovského dvora.:]

2.
Detvianski mládenci za ňou pomaličky,
[:a tak oni dievča zviedli za pou hodinôčky.:]

3.
Keď hu oni zviedli, tak jej povedali,
[:že hu aspoň za hodinu pomilovať mali.:]

4.
Prišla dcéra domov, sadla za vrch stola,
[:mamka sa jej opytuje, čo ti dcéra moja.:]

5.
Ani mi nevravte, nič sa nespytujte,
[:len že vy mne žltý cukor v sladkom mliečku varte.:]

6.
Jaj sestrička moja, podaj mi zrkadlo,
[:nak si pozriem pravô líčko, či mi veľmi zbledlo.:]

7.
Môžeš si pozerať troma zrkadlami,
[:nebudeš mať poctivosti medzi panenkami.:]

8.
Jaj sestrička moja, podaj mi šnúročku,
[:nak si ja to zašnúrujem, čo mám pri srdiečku.:]

9.
Môžeš si šnurovať troma šnúročkami,
[:nebudeš mať poctivosti medzi panenkami.:]

10.
Včera ma obišla rífová šnúročka,
[:a dneska ma už nemôže dva metrová stužka.:]

11.
Včera mňa obišla, ešte aj ostalo,
[:jaj, Bože môj, prebože môj, čo sa mi to stalo.:]