Viem ja jedon reksnperla

1.
Viem ja jedon reksnperla, inter fajr hájiček,
v tom hájičku šinka, brnka, zvonka, cinka domeček.

2.
V tom domčeku reksnperla, inter fajr mládenec,
pýtau si on šinka, brnka, zvonka, cinka na veniec.

3.
Ona vraví reksnperla, inter fajr že nedá,
že by dala šinka, brnka, zvonka, cinka vonekdá.

4.
A on praví reksnperla, inter fajr že musí,
že si to on šinka, brnka, zvonka, cinka vyprosí.