Pri nemčianskej bráne stoja dva hrebíčky

1.
[:Pri nemčianskej bráne stoja dva hrebíčky,:]
[:tam si môj najmilší širuje koníčky.:]

2.
[:Širuje širuje, hlávku si turbuje,:]
[:jeho najmilejšia ruky zalamuje.:]

3.
[:Zalamuje, zalamuje, za svoju hlavičku,:]
[:komu si ma nechal švárny šuhajíčku.:]

4.
[:Ja som ťa zanechal, však dobre vieš komu,:]
[:najprv dobrým ľuďom, potom Pánu Bohu.:]