Čo sa stalo v Novom zámku

1.
Čo sa stalo v Novom zámku, vzal si kresťan luteránku,
[:luteránka včil narieka, že má muža katolíka.:]

2.
Izbu, pitvor zametala, so slzami polievala,
[:nepolievaj so slzami, máš studničku predo dvermi.:]