Ach, mamička, mamka moja

1.
Ach, mamička, mamka moja, čo ja mám urobiť,
[:či sa ja mám s kamarátom za frajerkou pobiť.:]

2.
Ach, synu môj premilený, len ho odhováraj,
[:a keď ju on tak zanechá, potom k nej chodievaj.:]

3.
Už som vravel, odhováral a on ju nenechá,
[:ach, mamička, povedzte mi, kadiaľ k nej chodieva.:]

4.
Ach, mamička, mamka moja, už som to urobil,
[:už som si ja kamaráta až na smrť zabil.:]

5.
Ach, má milá, premilená, už som to urobil,
[:už som si ja kamaráta len pre teba zabil.:]

6.
Keď si zabil, nech si zabil, ja nebudem tvoja,
[:kade pôjdem, plakať budem, milý, duša moja.:]