Veje vetrík cez dolinu

1.
[:Veje vetrík cez dolinu, milá, poviem ti novinu,:]
[:kde sa ĺudia zhovárajú, všade nás len ohovorájú.:]

2.
[:Keby nás len ovrávali, len by sa nám zobrať dali,:]
[:ale nás len ovrávajú, nám dvom zobrať sa nedajú.:]

3.
[:Jaj, bože môj, čo mám robiť, či sa ženiť a či tak byť,:]
[:ženiť sa mi nedovolia, vandrovať ma nohy bolia.:]

4.
[:Jaj, bože môj, čo mám robiť, či sa ženiť a či tak byť,:]
[:veznem starú, tá bude piť, mladá bude iných ľúbiť.:]