Kvitne ruža v bukovine

1.
Kvitne ruža v bukovine, ja ju trhať nebudem,
milovala som jedného, ale už ho nebudem.
Milovala som ho verne, v srdci som ho nosila,
pokiaľ som ja nevedela, že je láska falošná.

2.
Ide milý po ulici, má širáčik sklopený,
jeho milá v dverách stojí a on na ňu nehladí.
Kamarát mu ukazuje, tamto stojí tvá milá,
ach, pre Boha, neukazuj, tá mi srdce zranila.

3.
Veď som ti ja nekázala, aby si k nám chodieval,
ani lístok nepísala, aby si ma miloval.
Boli dvierka otvorené do srdiečka mojeho,
ale sa už zatvorili, nevpustia viac žiadneho.