Idze poštar, idze

1.
[:Idze poštar, idze, teľegrami ňeśe.:]
[:Ked zme ho čitaľi, čitaľi,
solzi nam padaľi, padaľi
a poštar veśeli, veśeli, ľem śe nam śmial.:]

2.
[:F teľegrame sprava: mila śe vidava.:]
[:Či teras plakac mam, plakac mam,
či dzifče hľedac mam, hľedac mam,
ket poštar veśeli, veśeli, priňis nam žaľ.:]