Hrajte mi, husličky

1.
Hrajte mi husličky, z javora doštičky
[:radi by tancovať tie moje nožičky,
radi by tancovať tie moje nožičky.:]

2.
Zahrajže mi zahraj, akú si rozkážem,
[:veď ja ti zaplatím, keď meštek rozviažem,
veď ja ti zaplatím, keď meštek rozviažem.:]

3.
Ani mi tí hudci nehrajú po chuti,
[:keď sa mi kolo nich frajer môj nekrúti,
keď sa mi kolo nich frajer môj nekrúti.:]

4.
Zahraj mi, muzička, ako si mi hrala,
[:už sa mi odtrhla od srdca tá skala,
už sa mi odtrhla od srdca tá skala.:]


alebo:

Hrajteže husličky, z javora doštičky

1.
Hrajteže husličky, z javora doštičky,
[:radi by tancovať tie moje nožičky.:]

2.
Zahrajže mi, zahraj, jakú ti rozkážem,
[:veď ti ja zaplatím, keď meštek rozviažem.:]

3.
Ani mi, tí hudci, nehrajú po chuti,
[:keď sa mi kolo nich frajer môj nekrúti.:]

4.
Zahraj mi, muzička, jako si mi hrala,
[:už s mi odtrhla od srdca tá skala.:]