Až já na tu vojnu půjdu

1.
já na tu vojnu půjdu,:]
komu zanechám, komu zanechám,
komu zanechám svoji milou.

2.
[:Zanechám jí kamarádu,:]
než já se vrátím, než já se vrátím,
než já se vrátím z vojny domů.

3.
[:Když jsem domů z vojny přišel,:]
svoji Mařenku, svoji Mařenku,
svoji Mařenku jsem nenašel.

4.
[:Odved mě ji můj kamarád,:]
který mě míval, který mě míval,
který mě míval ze srdce rád.

5.
[:Nechtěla jsem, musela jsem,:]
k oltáři kleknout, ručičku zvednout,
svoji matičku uposlechnout.


Česká ľudová pieseň - valčík