Kej som mašíruval

vojenská, Trenčiansko

1.
[:Kej som mašíruval s Peštu do Budzína,:]
[:nalej nám, kejnerka, červeného vína,
červeného vína.:]

2.
[:Červené vínečko po sklenici skáče,:]
[:a tá moja milá prežalosne plače,
prežalosne plače.:]

3.
[:A ja jej skazujem, abi neplakala,:]
[:že sa ja dobre mám medzi vojákama,
medzi vojákama.:]

4.
[:Husári, husári, pekné kone máce,
[:pristanem medzi vás, pristanem medzi vás
kerého mi dáce.:]

5.
[:Hentoho vraného, s tú červenú hrivu,:]
[:ten teba zanese niže Debrecínu,
niže Debrecínu.:]

6.
[:Hentoho, šuhajko, hentoho krajnjého,:]
[:ten teba zanese do pola šíreho,
do pola šíreho.:]

Kejnerka = krčmárka
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť