Uhlíky

Dušan Franců "Kremienok"
Zápalky 1987

1.
Spievam červeným uhlíkom,
čo fúkajú do očcí dym,
ľuďom, čo išli svojím chodníkom
s cieľom rovnakým.
Vždy, keď bol vietor proti nim
a slzy im do ocí hnal,
ako keď uhlíky rozfúkaš,
plameň zašľahal.
A keď niekomu došiel dych
a mal už málo síl,
držal palce a pomáhal,
alebo aspoň neškodil.

2.
Nechceli za sebou nechať len
misky vylízané,
dívať sa len tak okolo,
čo sa stane.
Toľkí to stále nechápu,
boja sa, či zívajú,
veľké, špinavé kvapky
uhlíky zhášajú.
Niekto blízky sa objaví
a dvere otvorí,
rozfúka v srdci uhlíky,
zas sa oheň rozhorí.

3.
Spievam červeným uhlíkom,
čo fúkajú do očí dym,
všetkým spáleným denníkom
s listom rovnakým.
Je na ňom veta o chvíli,
keď sa hviezdy skrývajú,
keď sa okolo ohniska
dlane stískajú:
Až všetky veci postrácam,
v dlaniach mi ostane vzduch,
najväčšie bohatstvo v rukách mám,
keď impulz obieha kruh.

Spievam červeným uhlíkom.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť