Ten čo jaskyne pozná

Bohuslav Kortman
Kortmanovci, Považská Bystrica

1.
Ten čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je ro vec hrozná do jaskyne smädný ísť.
[:Preto jaskyniari stoja pri bare,
nalej im, krčmárka, do plna poháre.:]

2.
Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná plazivkou sa preplaziť.
[:Preto jaskyniari sedia pri pivku,
naberajú sily na ďalšiu plazivku.:]

3.
Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná v sifóne sa ponoriť.
[:Preto jaskyniari sedia pri víne,
nasávajú z fľaše na prienik v sifóne.:]

4.
Ten, čo jaskyne pozná, ten mi môže dosvedčiť,
aká je to vec hrozná do priepasti zostúpiť.
Preto, jaskyniari, pohár do hrsti,
vypime si spolu na návrat z priepasti
Preto, jaskyniari, pohár do hrsti,
pripime si všetci na šťastie v nešťastí.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť