Kďe si bola, moja milá

Turie

1.
Kďe si bola, moja milá, keď ťa doma nebolo,
bou som si ťa nahovárať, zdravia šťasťia vinšuvať.

2.
Aké šťasťie, čo za šťasťie, ti si celi život mvoj,
ak ma ti chceš zaňehaťi, zaňehá ťa Pán Boh tvoj.

3.
Už je milá, už je darmo, bráňi celá rodina,
že si ti panna chudobná a gu mňe si ňerovná.

4.
Keď som ja panna chudobná, aj ti si nie bohatí,
vezmi si ti s ťisícami, nech ťi Pán Boh zaplaťi.

5.
Každé vtáča, každé zviera, seďí v svojom hniezdočku
a ja smutná užiaľená, vo veľikom žiaľičku.

6.
A keď už išiel na sobáš, milá vo dverách stála,
na zem padla, zaplakala a viac ňikdi ňevstala.

7.
Keď už bolo mŕtve ťelo na márach položené,
išľi sme ho viprevaďiť do matki čiernej zeme.

8. Keď už bolo po pol noci o ďeviatej hoďiňe,
dvere sa mu otvoriľi na jeho vlastnej cimre.

9.
Dobrí večer mvoj najmilší, tú tvoju mladú ženu,
prišla som ťa ja navšťíviť cez dvanástu hoďinu.

10.
Tri rvočki si choďil gu mňe a ešťe jeden mesiac
a ja k ťebe za tri budem a mesiac ťi darujem.

11.
Dobrú noc ťi mvoj najmilší, tú tvoju mladú ženu
a zajtrá ťa zas navšťívim cez dvanástu hodinu.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť