Jaro se otvírá, všecko se usmívá

z Klatovska

1.
Jaro se otvírá,
všecko se usmívá,
teskno je seděti,
stromy zelenají,
ptáčkové zpívají,
radost je si vyjíti,
a já pěšky nepudu,
na koni sedět budu,
tu barvu zelenou
a pěknou červenou
rozjímati si budu.

2.
Pan rytmistr ke mně:
„Pověz mi upřímně,
co tě k tomu nutí,
že u Prahy v logru
chceš se dát na vojnu
a chceš hulánem býti?“
A milostivý pane!
co žádám, ať se stane,
dávno už se souží,
mé srdéčko touží
po té zelené barvě.

3.
Tu mě oblíkali,
štěstí vinšovali,
zelený kabát dali,
červeny vejložky –
ach což je to hezky,
ty jsou mi darovali,
čepičku s fedrpušem:
Má panenko! pospěš sem,
podej mi ručičku
a dej mi hubičku,
už se spolu rozejdem.

4.
Má panenka běží,
ručičkama lomí,
pláče a naříká:
„Ach, co’s to učinil
a mne tak zarmoutil?“
černé oči utírá.
Neplač a nenaříkej,
a prej mi té radosti,
vrať se zase domu,
poruč pánu Bohu
máš tam mládenců dosti.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť