Idžeme tu idžeme

koleda, vianočná

1.
Idžeme tu, idžeme, z Betlehemskyj krajiny,
[:sukome tu zhroňeňa dľa maľučkyj džyfcyny.:]

2.
Puščiče nas na hviľe, staňeme tu pod progiem,
[:zagřejeme še troske, odyjdžeme hned s Bogiem.:]


poľský text:
1.
Idziemy tu idziemy,
z betlejemskiej krainy,
[:sukomy tu schronienio
dlo malućkiej Dzieciny.:]

2.
Przyjmijcie nos na chwile,
staniemy tu pod progiem,
[:zagrzejemy siy troske,
odeńdziemy wnet z Bogiem.:]

3.
Juz zornicka na niebie,
ogieneckiem blinkoli,
[:matka Bosko zmarźnięto
Panu Bogu siy zoli.:]

4.
Zmorz w nózecki i rącki,
yynocek mój malućki,
[:przypotrzcie siy ludziska
jak siy trzęsie calućki.:]

5.
Cymze jo Go okryjem,
cymzez jo Go odziejem,
[:a na polu ziąb duzy,
kanyz jo siy podziejem.:]

6.
Nie płac Panno Maryjo,
przylecom tu pastyrze,
[:dadzom co som bogaci,
uśmiejys siy im scyrze.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť