Byua jedna svadba

Záhorie

1.
Byua jedna svadba veľice bohatá,
[:ej, ej, byuo na ňi byuo, od stríbra do zuata.:]

2.
Hráli na ňi, hráli, ti mauacki páňi,
[:ej, ej, tak im pjekňe hráli, až všetci puakali.:]

3.
Suňíčko zachádzá, hosci rozchádzajú,
[:ej, ej, a tých našich muadých spaci ukuádaju.:]

4.
Ty družbo najstarší, muáídenče najkrajší,
[:ej, ej, proboha ťa prosím, neukuádaj mja s nim.:]

5.
Jak to žeňich počuu, hned z postele skočiu,
[:ej, ej, ze steny šablu vzau, svej žeňe huavu sťau.:]

6.
Sunečko vychádza, hosci sa schádzajú,
ej, ej, na tych našich muadych oňi sa pýtajú.:]

7.
kde sú naši muadzi či sa mjeli rádzi,
[:ej, ej, či sa radzi majú, lebo vyspávajú.:]

8.
Její stará maci do komore vkročí,
[:ej, ej, do komore vkročí, nohy v krvi zmočí.:]

9.
Ach, Bože, prebože, co sem urobiua,
[:ej, ej, že sem moju dcéru zaňho naháňaua.:]

10.
Žádná stará maci nech nenuci dzeci,
[:ej, ej, k stavu manželskému, bremenu čažkému.:]

11.
Jak já sem nuciua, dcéru sem vydaua,
[:ej, ej, muady život do hrobu vuožiua.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť