A tam dolu za jarkom

1.
A tam dolu za jarkom
žalo dievča z večera,
žalo, žalo zvečera,
nech ho pán Boh požehná.