V tych Užicách

1.
V tych Užicách na kopečku
sekajú sa o děvečku,
sekajú sa o kerú,
co sem s ňú byu v nedělu.

2.
Kamarádi, co mám děuat,
mám sa sekat lebo nechát?
Já to dívča nenechám,
s každým sa oň posekám.