Popredku som sa brau

Hriňová, Podpoľanie

1.
[:Popredku som sa brau, aby mi cigáň hrau,:]
[:aby moju milú, môj kamarát verný, ňeprebrau, ňeprebrau.:]

2.
[:Ľebo ak preberie, končiar mám pri sáre :]
[:a ťeba do rána, muoj kamarát verný, poňesú na máre.:]

3.
[:Na máre dreveňiej, z dubovýho dreva:]
[:a mňa drábi vedú, už ma vešať budú, bolo mi to treba.:]

4.
[:Ňebuďem to robiť, ako tam aj s tými,:]
[:pre jednu frajerku, tú hriňovskú ďjiouku, sme sa ňepobiľi.:]