Moja stara mamka

1.
[:Moja stara mamka tak mi povedala,:]
[:žebi ja bohatim, žebi ja bohatim,
žebi ja bohatim chlapcom pokuj dala.:]

2.
[A ja svoju moémka ňikda ňesluchala,:]
[:ľem ja každi večar, ľem ja každi večar,
ľem ja každi večar na tebe čekala.:]

3.
[:Ňebraňce, ňebraňce bo ňezabraňice,:]
[:bo vi našu ľubosc, bo vi našu ľubosc,
bo vi našu ľubosc už ňerozlúčice.:]