Pílim drevo

1.
Pílim drevo v hore sám,
neviem, či vám z neho dám.

2.
Kúsok triesky aj ívery,
upečiem si divé zviera.

3.
Oheň horí, tma sa blíži,
rúbem drevo v malej chyži.

4.
Pôjdem dole, do doliny,
uzrieť ľudí z tej roviny.