Ej, poďme chlapci, poďme na maliny

1.
[:Ej, poďme chlapci, poďme, poďme na maliny,:]
[:budeme sa dívať z vŕšku do doliny.:]

2.
[:Jej, z vŕšku do doliny, na zelenú lúčku,:]
[:podaj že mi, milá, tvoju pravú rúčku.:]

3.
[:Hej, ručičku mu dala, horko zaplakala,:]
[:bodaj som ťa milý, nikdy nepoznala.:]

4.
[:Hej, keď som ťa poznala, nak som ťa poznala,:]
[:aspoň som švárneho šuhajka dostala.:]

5.
[:Hej, pozri milá, pozri, na ten suchý topoľ,:]
[:keď sa rozzelenie, potom ja budem tvoj.:]

6.
[:Hej, ťažko rozzelenieť suchým haluzinám,
[:ešte ťažšie vydať chudobným dievčinám.:]

7.
[:Chudobná dievčina medzi bohatýma,:]
[:ako koza šutá medzi rohatýma.:]