Bol som na vohledách

1.
Bol som na vohledách u grófky z majera,
[:nosila sa pyšne, ledva sa vám kníše.:]

2.
Hoj, hneď jej vravím takto, či by ma nechcela,
[:hoj, ona sa ma spytuje, či mám rolí veľa.:]

3.
Hoj, nechcem ťa ja grófka, ani s tvojím majerom,
[:hoj, postačí mi dievčatko s deravým košiarom.:]

4.
hoj, sedliacke dievčence doma nič nemajú,
[: najväčšie poklady, lásku chlapcom dajú.:]

5.
Hoj, zahraj ty píšťalka, hej, všetkým pastierom,
[:hoj, do rána vypálim grófku aj s majerom.:]