Zajtra môj milý rukuje

1.
Zajtra môj milý rukuje,
odberá sa odo mňa,
[:kde sa dvaja rozlučujú,
tam list, tráva uvädne.:]

2.
Tam list, tráva zvädnúť musí,
moje srdce nezvädne,
[:zmizneš milý z mojich očí,
z môjho srdca nikdy nie.:]

3.
Keby mala pero, papier,
keby mala pero, atrament,
[:opísala by tie časy,
čo sme spolu strávili.:]

4.
Moje líčka, to je papier,
moje slzy atrament,
[:a môj jazyk, to je pero,
môj najmilší, píšem ti.:]