Neľub ďivče, neľub

Rusínska

1.
[:Neľub ďivče, neľub, dva ročky jednoho,:]
[:by ťa nesklamali, hojaja, čuhaja,
by ťa nesklamali čorny očka joho.:]

2.
[:Bo kiď raz ťa sklamuť čorny očka joho,:]
[:to sja na vse zbaviš, hojaja, čuhaja,
to sja na vse zbaviš vinka červenoho.:]

3.
[:Tota ďivka tota, tota je ščastliva,:]
[:što do dvaceť rokiv, hojaja, čuhaja,
što do dvaceť rokiv nemala frajira.:]

4.
[:To lem ja koliska na to nič nedbala,
[:bom do dvaceť rokiv, hojaja, čuhaja,
bom do dvaceť rokiv trjoch frajiriv mala.:]