Ten fričkovski koscil

1.
Ten fričkovski koscil, zdaľeka śe śvici,
[:bo ho maľovaľi, šeja, hoj, z Košic maľarňici.:]

2.
Ktora že ho, ktora, maľovac ho dala,
[:Hanča Kačmarova, śeja, hoj, budze v ňim šľub brala:].

3.
Dze śi bula Hančo, ked chlopcuch dzeľiľi,
[:že ce za takeho, śeja, hoj, bortaka šturiľi.:]

4.
Jaka voda išla, v takej me kupaľi,
[:jaki bortak prišol, śeja, hoj, takemu me daľi.:]

5.
Voľel śi isc Janku, do ľesa po buka,
[:jak do Kačmarovich, śeja, hoj, tam teho druka.:]

6.
Voľel śi isc Janku, do ľesa po brezu,
[:jak do Kačmarovich, śeja, hoj, po totu Terezu.:]

7.
Budze žaľ, budze žaľ, tej tvojej maceri,
[:ked ce ňeuvidzi, śeja, hoj, večar pri večeri.:]

8.
Večar pri večeri, ráno pri frištiku,
[:počka moja dzifka, šeja, hoj, na vranim koničku.:]

9.
Popatri Haničko, na stredni oblaček,
[:jak za tebu plače šeja, hoj, ocec neboraček.:]
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť