Ten fričkovski koscil

1.
Ten fričkovski koscil, zdaľeka śe śvici,
[:bo ho maľovaľi, šeja, hoj, z Košic maľarňici.:]

2.
Ktora že ho, ktora, maľovac ho dala,
[:Hanča Kačmarova, śeja, hoj, budze v ňim šľub brala:].

3.
Dze śi bula Hančo, ked chlopcuch dzeľiľi,
[:že ce za takeho, śeja, hoj, bortaka šturiľi.:]

4.
Jaka voda išla, v takej me kupaľi,
[:jaki bortak prišol, śeja, hoj, takemu me daľi.:]

5.
Voľel śi isc Janku, do ľesa po buka,
[:jak do Kačmarovich, śeja, hoj, tam teho druka.:]

6.
Voľel śi isc Janku, do ľesa po brezu,
[:jak do Kačmarovich, śeja, hoj, po totu Terezu.:]

7.
Budze žaľ, budze žaľ, tej tvojej maceri,
[:ked ce ňeuvidzi, śeja, hoj, večar pri večeri.:]

8.
Večar pri večeri, ráno pri frištiku,
[:počka moja dzifka, šeja, hoj, na vranim koničku.:]

9.
Popatri Haničko, na stredni oblaček,
[:jak za tebu plače šeja, hoj, ocec neboraček.:]