Zinkvírovaľi ma krivánski žandári

1.
[:Zinkvírovaľi ma krivánski žandári,:]
že som porozbíjau Trhanovcom hlavy.

2.
[:Ňie ľen Trhanovcom, aľe aj Bzovárom,:]
veru uťekaľi dolu tým chotárom.

3.
[:Dolu tým chotárom cez čertovie dvory,:]
starýmu čertovi sa polámali rohy.

4.
[:Starýmu sa rohy a mladým kopytá,:]
čertova rodina celá je dobitá.