Jaj, mamičko moja, keď ja nemám frajerku

1.
Jaj, mamičko moja, keď ja nemám frajerku,
operte mi na bielunko košieľku,
[:operte mi, nak je biela ako sňah,
lebo zajtra tájdem a neprídem nikdaj viac.:]

2.
Jaj, mamičko moja, prečo ste ma nahali,
mali ste ma do tej Tisy hoditi,
[:Tisa, voda, vteká sa do Dunaja,
neboli by ste ma chovali za husára.:]

3.
Ach, mamičko moja, keď ma budete hľadať,
v tých Karpatoch misíte ma vyzerať,
[:tam ja budem pod tou bielou ľaliou,
tam sa vyplačete nad tou vašou sirotou.:]