Veje vietor po Očovej dedine

Očová, Podpoľanie

1.
[:Veje vietor po tej našej dedine,
zajdem si ja k jednej švárnej ďiovčine.:]
[:Zájdem, zavolám, na okienko zaťukám,
otvorže mi, moja milá, idem k vám.:]

2.
[:Mila vstala rozospaná z posteli,
čo si mi to doniesol za noviny.:]
[:Vieš ty, milý môj, kde si včera večer bol,
že si ty k nám, drahá duša neprišol.:]

3.
[:Nemohol som, nemohol som Anička,
bránila mi, bránila mi mamička.:]
[:Keď ti bránila, nebudeme rodina,
ani ty viac huncút, beťár, nepríď k nám.:]


alebo:
Veje vetor po Očovej, ďeďiňe
Podpoľanie

1.
[:Veje vetor po Očovej, ďeďiňe,
zájďem si ja k jednej švárnej ďjioučiňe.:]
[:Zájďem, zavolám, na okienko zaťukám,
otvorže mi moja milá, iďem k vám.:]

2.
[:Ona stala rozospaná z posteľi,
čo si mi ty doňiesou za noviny.:]
[:Vieš ty, milý môj, ďe si včera večer bou,
že si ty k nám, drahá duša, ňeprišiou.:]

3
[:Ňemohou som, ňemohou som, Aňička,
bráňila mi, bráňila mi mamička.:]
[:keď ťi bráňila, ňebudeme roďina,
aňi ty viac drahá duša, ňepríď k nám.:]


Poznámka: spieva sa aj ako: Veje vietor po tej našej dedine
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť