Veje vietor po Očovej dedine

Očová, Podpoľanie

1.
[:Veje vietor po tej našej dedine,
zajdem si ja k jednej švárnej ďiovčine.:]
[:Zájdem, zavolám, na okienko zaťukám,
otvorže mi, moja milá, idem k vám.:]

2.
[:Mila vstala rozospaná z posteli,
čo si mi to doniesol za noviny.:]
[:Vieš ty, milý môj, kde si včera večer bol,
že si ty k nám, drahá duša neprišol.:]

3.
[:Nemohol som, nemohol som Anička,
bránila mi, bránila mi mamička.:]
[:Keď ti bránila, nebudeme rodina,
ani ty viac huncút, beťár, nepríď k nám.:]


alebo:
Veje vetor po Očovej, ďeďiňe
Podpoľanie

1.
[:Veje vetor po Očovej, ďeďiňe,
zájďem si ja k jednej švárnej ďjioučiňe.:]
[:Zájďem, zavolám, na okienko zaťukám,
otvorže mi moja milá, iďem k vám.:]

2.
[:Ona stala rozospaná z posteľi,
čo si mi ty doňiesou za noviny.:]
[:Vieš ty, milý môj, ďe si včera večer bou,
že si ty k nám, drahá duša, ňeprišiou.:]

3
[:Ňemohou som, ňemohou som, Aňička,
bráňila mi, bráňila mi mamička.:]
[:keď ťi bráňila, ňebudeme roďina,
aňi ty viac drahá duša, ňepríď k nám.:]


Poznámka: spieva sa aj ako: Veje vietor po tej našej dedine