Buďme všetci potešení

1.
Buďme všetci potešení,
Ježiško je narodený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!


2.
Z neba, by svoj ľud vykúpil,
v Betleheme na svet stúpil.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

3.
Nebo žiari od jasnosti,
od plesania, veselosti.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

4.
Boží posli poletujú
a novinu ohlasujú.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

5.
Pastieri hneď zo sna vstali,
anjelský hlas keď slyšali.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

6.
Sláva Bohu na výsosti,
jeho večnej velebnosti.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

7.
Na zemi buď pokoj ľuďom,
nech sa vyhnú všetkým bludom.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

8.
Spasiteľ sa už narodil,
by svet hriešny vyslobodil.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

9.
V maštali je narodený,
do jasličiek položený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

10.
Pri jasliach je Matka jeho,
Panna srdca nevinného.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

11.
Dcéra Otca nebeského,
Ducha nevesta Svätého.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

12.
Od každého hriechu čistá,
tys', Mária, Matka Krista.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

13.
K jasliam aj my pospiechajme,
Ježiškovi chválu vzdajme.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

14.
Ježiško, buď oslávený,
od nás všetkých pozdravený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

JKS 37