Buďme všetci potešení

1.
Buďme všetci potešení,
Ježiško je narodený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!


2.
Z neba, by svoj ľud vykúpil,
v Betleheme na svet stúpil.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

3.
Nebo žiari od jasnosti,
od plesania, veselosti.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

4.
Boží posli poletujú
a novinu ohlasujú.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

5.
Pastieri hneď zo sna vstali,
anjelský hlas keď slyšali.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

6.
Sláva Bohu na výsosti,
jeho večnej velebnosti.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

7.
Na zemi buď pokoj ľuďom,
nech sa vyhnú všetkým bludom.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

8.
Spasiteľ sa už narodil,
by svet hriešny vyslobodil.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

9.
V maštali je narodený,
do jasličiek položený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

10.
Pri jasliach je Matka jeho,
Panna srdca nevinného.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

11.
Dcéra Otca nebeského,
Ducha nevesta Svätého.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

12.
Od každého hriechu čistá,
tys', Mária, Matka Krista.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

13.
K jasliam aj my pospiechajme,
Ježiškovi chválu vzdajme.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

14.
Ježiško, buď oslávený,
od nás všetkých pozdravený.
Dnes plesajme a spievajme,
Ježiška v jasličkách privítajme!

JKS 37
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť