Za jaročkom itata

Telgárt, Horehronie

1.
Za jaročkom itata, za jaročkom itata,
[:hoj, boj sa dievča, boj sa boj, boj sa dievča dieťaťa.:]

2.
Mame doma starú mať, mame doma starú mať,
[:hej, čo nám bude chlapca diev, chlapca, dievča kolísať.:]

3.
Mame doma staroho, máme doma staroho,
[:hej, čo nám bude kolísať, kolisati maloho.:]