Koť som išou čez tot les

Telgárt, Horehronie

1.
[:Koť som išou čez tot les,:]
[:cez les smerekový.:]

2.
[:Stúpil som tam na kameň,:]
[:kameň mramorový.:]

3.
[:A spod toho kameňa,:]
[:vodička vyviera.:]

4.
[:Napi sa z nej ma milá,:]
[:koť si spravodlivá.:]