Dojdi, Janík, k nám

Strání

1.
[:Dojdi, Janík, k nám, ale nechoď sám, :]
[:zavolaj si kamarády,:]
pres zelený háj, pres zelený háj.

2.
[:V zeleném háju na ťa čakajú,:]
[:tam ťa, Janko, mé srdénko,:]
tam ťa zabijú, tam ťa zabijú.

3.
[:Nezabijú mňa, nebójím sa já,:]
[:mám šablenku ocelovú,:]
vysekám sa já, vysekám sa já.

4.
[:Nevysekáš sa, je jich na ťa moc,:]
[:nebudeš moct zavolati,:]
milá, dobrú noc, milá, dobrú noc.