Čože si ty, šohajíčku

ťahavá z Kopanic

1.
Čože si ty, šohajíčku, rozum ztracíl,
že si sa k téj falešnici prinavrácil,
[:oči černé nejsú verné,
od malučka, do čerňučka zafarbene.:]

2.
Ale už je, moja milá, všecko marno,
šak já mosím mašírovac zajtra ráno,
[:zajtra ráno, skoro ráno,
prv než vyjdze jasná hvezda nad Komárno.:]