Čo sa v svete deje, Bože môj

Detva

1.
Čo sa v svete deje, Bože môj,
nemôže vysloviť jazyk môj.
Ani jazyk, ani srdce mé,
žiaden človek nevie čo je mne.

2.
Mám ja na srdiečku veľký žiaľ,
že ma môj najmilších zanahau,
Zanahau a tak mi poviedau,
že on už nepríde viacej k nám.

3.
Neminuli ani dva týždne,
už môj najmilejší k nám ide.
Čo tu chceš, môj najmilší, čo tu máš,
veď si ty krajšie dievča hľadáš.