Abelovskie zvony

Novohrad

1.
Abelovskie zvony, jaj ty pekne zvonia,
[:u susedov červená ružička, jej, jako peknie vonia.:]

2.
Jaj, mamičko moja chojteže mi ore ňu,
[:vykopte ju, šej, haj, zasaďte ju, hej, do našeho dvoru.:]