Hore na Budinej

1.
[:Hore na Budinej krčma malá stojí,:]
[:že stade mladenci pýtali si vody.:]

2.
[:Nepite mládenci, nepijte vy vodu,:]
[:ej, mate dosť peňazí, nalejem vám vína.:]

3.
[:Krčmárka len vädla, dievčina rozkvitla,:]
[:ej, azda sa dievčina chlapcom zapáčila.:]

4.
[:Krčmárka, krčmárka zda dáš si sňou spati,:] ???
[:ej, veď si zaplatíme, čo budeš žiadati.:]

5.
[:Krčmárka lakomná, posteľ odpravala,:]
[:ej, a švárna dievčina horko zaplakala.:]

6.
[:Neni som ja panna, že bych s vama spala,:]
[:ej, ale som ja panna uhorskýho kráľa.:]